Το εργο

Το έργο GAME ON – Language Learning Games for Migrants and Refugees είναι ένα συγχρηματοδοτούμενο έργο Erasmus+ που προτείνει μια καινοτόμο, μη τυπική προσέγγιση που βασίζεται σε παιχνίδια μάθησης, προωθώντας την κοινωνική ένταξη των μεταναστών και των προσφύγων μέσω της εκμάθησης ξένων γλωσσών, εστιάζοντας στους καθημερινούς διαλόγους που χρειάζονται οι ενήλικες στις συνήθεις κοινωνικές τους αλληλεπιδράσεις. Επιπλέον, ο ειδικός στόχος του GAME ON είναι να αναπτύξει μεθοδολογίες εκμάθησης γλωσσών βασισμένες σε παιχνίδια για μετανάστες και πρόσφυγες σε επίπεδο Α1/Α2, χρησιμοποιώντας μη τυπικές μαθησιακές προσεγγίσεις και να αναπτύξει την ικανότητα των καθηγητών ξένων γλωσσών να χρησιμοποιούν παιχνίδια στην εκμάθηση γλωσσών.

Τα τελευταία πέντε χρόνια, οι χώρες της ΕΕ έχουν βιώσει μια μαζική ακολουθία μεταναστών. Οι λόγοι που ωθούν τα άτομα και τις οικογένειες να εγκαταλείψουν την πατρίδα τους συνήθως εξαρτώνται από πολιτικά, οικονομικά ή κοινωνικά ζητήματα που δεν εξαρτώνται από το άτομο. Υπάρχει επείγουσα ανάγκη να ενσωματωθούν αυτοί οι μετανάστες και πρόσφυγες στις κοινωνίες μας. 

Ένα από τα μεγαλύτερα εμπόδια για την ένταξη των ενήλικων μεταναστών και προσφύγων είναι η γλώσσα. Πρέπει να μάθουν αποτελεσματικά τη γλώσσα της χώρας υποδοχής σε σύντομο χρονικό διάστημα, προκειμένου να είναι σε θέση να επικοινωνούν σε βασικό επίπεδο. Ενώ για τα παιδιά, η παρακολούθηση της σχολικής εκπαίδευσης στη χώρα υποδοχής είναι ένας καλός μηχανισμός κοινωνικής ένταξης, οι ενήλικες δεν έχουν ευκαιρίες κοινωνικοποίησης και ένταξης στις τοπικές κοινωνίες.

Το GAME ON αναμένεται να έχει σημαντικό ευεργετικό αντίκτυπο στους καθηγητές ξένων γλωσσών που παρέχουν γλωσσικά μαθήματα σε μετανάστες και πρόσφυγες, καθώς και στους ίδιους τους μετανάστες και τους πρόσφυγες. Το έργο θα έχει επίσης θετικό αντίκτυπο στο προσωπικό και τις ΜΚΟ και τις οργανώσεις υποστήριξης των μεταναστών που μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα παιχνίδια σε κοινωνικά πλαίσια

Το έργο έχει δύο κύριες ομάδες-στόχους:

Οι πρώτες ομάδες-στόχοι είναι οι μετανάστες και οι πρόσφυγες που μαθαίνουν ξένη γλώσσα

Η δεύτερη ομάδα-στόχος είναι εκπαιδευτές μεταναστών, εκπαιδευτές γλωσσών & πάροχοι εκπαίδευσης, εκπαιδευτικά ιδρύματα και εκπαιδευόμενοι.

Στόχοι

Γενικός στόχος του έργου είναι η προώθηση της κοινωνικής ένταξης των μεταναστών και των προσφύγων, μέσω της εκμάθησης ξένων γλωσσών με έμφαση στον καθημερινό διάλογο που χρειάζονται οι ενήλικοι άνθρωποι στις συνήθεις κοινωνικές τους αλληλεπιδράσεις, ενθαρρύνοντας τους μετανάστες και τους πρόσφυγες να ασχοληθούν με την εκμάθηση γλωσσών.

Ειδικοί στόχοι του Game On είναι:

Η ανάπτυξη της ικανότητας εκμάθησης γλωσσών, προσαρμοσμένη σε ενήλικες μετανάστες αυτόνομα rt σε συνδυασμό με άλλους τύπους μαθησιακών παιχνιδιών.

Η ανάπτυξη μεθοδολογιών εκμάθησης γλωσσών με βάση παιχνίδια για μετανάστες και πρόσφυγες, χρησιμοποιώντας προσεγγίσεις μη τυπικής μάθησης.

Ανάπτυξη παιχνιδιών για την εκμάθηση γλωσσών, προσαρμοσμένων σε ενήλικες μετανάστες σε επίπεδο Α1 και Α2

Ανάπτυξη ψηφιακών παιχνιδιών εκμάθησης σε επίπεδο Α1 και Α1, τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν αυτόνομα ή σε συνδυασμό με άλλους τύπους παιχνιδιών εκμάθησης.