Αποτελεσματα

Μεθοδολογικος Οδηγος Για Τη Γλωσσικη Μαθηση Μεσω Παιχνιδιων

Ο μεθοδολογικός οδηγός θα καθορίσει το πλαίσιο για την εισαγωγή της μάθησης μέσω παιχνιδιών στις γλωσσικές τάξεις. Θα απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς και εκπαιδευτές που διδάσκουν γλώσσες σε μετανάστες και πρόσφυγες. Θα παρέχει θεωρητική και πρακτική υποστήριξη στους καθηγητές ξένων γλωσσών, οι οποίοι διδάσκουν την τοπική γλώσσα σε μετανάστες και πρόσφυγες.

Πρόγραμμα κατάρτισης εκπαιδευτικών

Ένα πρόγραμμα κατάρτισης που στοχεύει στην ανάπτυξη της ικανότητας των καθηγητών ξένων γλωσσών να ενσωματώνουν παιχνίδια στα μαθήματα ξένων γλωσσών τους, καλύπτοντας τις μαθησιακές ανάγκες των μεταναστών και των προσφύγων μέσω άτυπων και βασισμένων σε παιχνίδια μεθοδολογιών μάθησης.

Ανάπτυξη παιχνιδιών εκμάθησης γλωσσών για τα επίπεδα Α1/Α2

Παιχνίδια εκμάθησης γλωσσών που θα χρησιμοποιηθούν και θα εφαρμοστούν κατά τη διάρκεια μαθημάτων γλώσσας με πρόσφυγες και μετανάστες, τα οποία αναπτύσσονται γύρω από θέματα προσωπικής και καθημερινής ζωής.