Αποτελεσματα

Μεθοδολογικος Οδηγος Για Τη Γλωσσικη Μαθηση Μεσω Παιχνιδιων

Ο μεθοδολογικός οδηγός θα καθορίσει το πλαίσιο για την εισαγωγή της μάθησης μέσω παιχνιδιών στις γλωσσικές τάξεις. Θα απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς και εκπαιδευτές που διδάσκουν γλώσσες σε μετανάστες και πρόσφυγες. Θα παρέχει θεωρητική και πρακτική υποστήριξη στους καθηγητές ξένων γλωσσών, οι οποίοι διδάσκουν την τοπική γλώσσα σε μετανάστες και πρόσφυγες.

Available in: DEENELESFRIT

Desk Research and Good Practices

Πρόγραμμα κατάρτισης εκπαιδευτικών

Ένα πρόγραμμα κατάρτισης που στοχεύει στην ανάπτυξη της ικανότητας των καθηγητών ξένων γλωσσών να ενσωματώνουν παιχνίδια στα μαθήματα ξένων γλωσσών τους, καλύπτοντας τις μαθησιακές ανάγκες των μεταναστών και των προσφύγων μέσω άτυπων και βασισμένων σε παιχνίδια μεθοδολογιών μάθησης.

Handouts

Available in: DEENELESFRIT

Curriculum

Available in: DEENELESFRIT

Guide for teachers

Available in: DEENELESFRIT

Slides

Available in: DEENELESFRIT

Ανάπτυξη παιχνιδιών εκμάθησης γλωσσών για τα επίπεδα Α1/Α2

Παιχνίδια εκμάθησης γλωσσών που θα χρησιμοποιηθούν και θα εφαρμοστούν κατά τη διάρκεια μαθημάτων γλώσσας με πρόσφυγες και μετανάστες, τα οποία αναπτύσσονται γύρω από θέματα προσωπικής και καθημερινής ζωής.

Education and Training

Available in: DEENELESFRIT

Health

Available in: DEENELESFRIT

In the market

Available in: DEENELESFRIT

Personal identity and housing

Available in: DEENELESFRIT

Professional life and social services

Available in: DEENELESFRIT

Social relationships, hobbies and entertainment

Available in: DEENELESFRIT