Συμπραξη

IBERIKA EDUCATION GROUP GGMBH – ΓΕΡΜΑΝΙΑ

Η Iberika education group gGmbH είναι ένας ιδιωτικός μη κερδοσκοπικός φορέας εκπαίδευσης ενηλίκων που ιδρύθηκε στο Βερολίνο το 1996. Κύριος σκοπός τους είναι η προώθηση της εκπαίδευσης, της διεθνούς στάσης και της ανεκτικότητας σε όλους τους τομείς του πολιτισμού, μέσω της οργάνωσης και υλοποίησης μαθημάτων, σεμιναρίων, εργαστηρίων, συναντήσεων, εκθέσεων, παραστάσεων και δημόσιων συζητήσεων στους τομείς των νέων μεθόδων διδασκαλίας/μάθησης καθώς και των στρατηγικών παρακίνησης εκπαιδευτών και εκπαιδευομένων. Ένας από τους πυλώνες τους είναι η ανάπτυξη και εφαρμογή γλωσσικών προγραμμάτων σπουδών νέων τάσεων και βασισμένων στην τεχνολογία.

www.iberika.de

IDEC (TRAINING CONSULTING COMPANY ) – ΕΛΛΑΔΑ

Η IDEC είναι συμβουλευτική εταιρεία στον τομέα της κατάρτισης με έδρα τον Πειραιά, στην Ελλάδα. Οι δραστηριότητές της συνίστανται στην κατάρτιση, τη συμβουλευτική διαχείρισης, τη διασφάλιση ποιότητας, την αξιολόγηση και την ανάπτυξη λύσεων τόσο για τον ιδιωτικό όσο και για τον δημόσιο τομέα. Πελάτες της IDEC είναι τόσο οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις όσο και οι μεγαλύτερες ελληνικές επιχειρήσεις μιας μεγάλης ποικιλίας τομέων. Συνεργάζεται με περισσότερα από 800 ινστιτούτα σε όλη την Ευρώπη και με περίπου 300 εμπειρογνώμονες σε συγκεκριμένους τομείς.

Η IDEC έχει εκτεταμένη εμπειρία σε ευρωπαϊκά έργα, είτε ως συντονιστής είτε ως εταίρος σε  διάφορα ευρωπαϊκά προγράμματα και πρωτοβουλίες. Τα τελευταία 18 χρόνια η IDEC ασχολείται με το θέμα της διασφάλισης ποιότητας στην κατάρτιση και έχει συντονίσει τα προγράμματα EQUAL, Quality.net, BEQUAL και QUADRAT στο ίδιο θέμα. Επιπλέον, η IDEC έχει συμβουλευτική εμπειρία στην ανάπτυξη συστημάτων διαχείρισης ποιότητας σε ελληνικά κέντρα κατάρτισης.

Έχει πιστοποιηθεί ως κέντρο δια βίου μάθησης και οργανώνει μαθήματα ενδοϋπηρεσιακής κατάρτισης για εκπαιδευτικούς και εκπαιδευτές, επισκέψεις μελέτης και δραστηριότητες άτυπης μάθησης για μαθητές στην αρχική εκπαίδευση και κατάρτιση και παρέχει μαθήματα κατάρτισης και πρακτική άσκηση για μαθητές στην επαγγελματική κατάρτιση και άτομα στην αγορά εργασίας.

www.idec.gr

CENTRO PER LO SVILUPPO CREATIVO DANILO DOLCI (CSC) – ΙΤΑΛΊΑ

Το CSC Danilo Dolci είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός με έδρα το Παλέρμο της Ιταλίας, που ιδρύθηκε το 1958 από τον Danilo Dolci, κοινωνικό ακτιβιστή, κοινωνιολόγο, ειρηνιστή και εκπαιδευτικό. Η CSC εργάζεται κυρίως στον εκπαιδευτικό τομέα και έχει πολλές συνεργασίες με σχολεία, πανεπιστήμια, ιδρύματα, ενώσεις και κοινωνικές ομάδες, τόσο σε τοπικό όσο και σε διεθνές επίπεδο, εστιάζοντας σε δύο βασικούς πυλώνες, την τοπική ανάπτυξη και τη δημιουργικότητα.

www.danilodolci.org

FAM Y LIAS. RECURSOS PARA LA DIVERSIDAD. SOCIEDAD COOPERATIVA (Famylias) – ΙΣΠΑΝΙΑ

Η FAM Y LIAS είναι ένας μη κερδοσκοπικός συνεταιρισμός που δραστηριοποιείται στη Μαδρίτη και στην Ισπανία και έχει ως κύριο στόχο να συμβάλει στην προβολή της διαφορετικότητας σε όλους τους τομείς της ζωής ως πηγή πλούτου. 

Θέλουμε μια πιο δίκαιη και βιώσιμη κοινωνία που να εκτιμά την ποικιλομορφία σε όλους τους τομείς της ζωής- και αυτόνομους, δίκαιους, υποστηρικτικούς ανθρώπους που εκτιμούν τη συλλογική προσπάθεια  και συμβάλλουν σε αυτήν.

Η FAM Y LIAS εργάζεται σε πολλούς τομείς, που σχετίζονται πάντα με την κοινωνική ανάπτυξη, όπως: διαχείριση κοινωνικών έργων (Ανάπτυξη περιεχομένου προγραμμάτων σπουδών και μεθοδολογική καινοτομία), δημιουργία και διαχείριση γνώσεων και κοινωνική καινοτομία, συμπεριλαμβανομένης της ενδυνάμωσης των μεταναστών και των ατόμων που βρίσκονται σε κατάσταση ευαλωτότητας.

Η FAM Y LIAS είναι επίσης πολύ δραστήρια σε συνεργασία με άλλους φορείς και οργανώσεις και έχει προωθήσει διάφορους συνεταιρισμούς εργαζομένων στη Μαδρίτη, παρέχοντας υποστήριξη σε όλα τα στάδια δημιουργίας των συνεταιρισμών, μέχρι να είναι σε θέση να συντηρηθούν.

famylias.org

ELAN INTERCULTUREL (Elan) - ΓΑΛΛΙΑ

Η ELAN INTERCULTUREL είναι ένας οργανισμός που δημιουργήθηκε από μια ομάδα επαγγελματιών που ενδιαφέρονται για τις προκλήσεις των διαπολιτισμικών συναντήσεων και της συνύπαρξης. Στόχος της ένωσής μας είναι να συμβάλει στον διαπολιτισμικό διάλογο για την επιτυχή πολιτισμική ποικιλομορφία.  

Ως εργαστήριο διαπολιτισμικών μεθοδολογιών, η αποστολή του élan interculturel είναι να προωθήσει μια ολιστική θεώρηση του πολιτισμού (ψυχολογική και κοινωνικο-ανθρωπολογική) και να προτείνει μια καινοτόμο παιδαγωγική και να αναπτύξει δεξιότητες και ικανότητες για τον διαπολιτισμικό διάλογο. Για να συμβάλουμε σε μια πιο διαπολιτισμική κοινωνία, συμμετέχουμε σε προγράμματα διεθνούς συνεργασίας, στόχος των οποίων είναι η ανάπτυξη νέων διδακτικών μεθοδολογιών που μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε διάφορα μαθήματα κατάρτισης προσαρμοσμένα σε διαφορετικά ακροατήρια (κοινωνικοί λειτουργοί, εκπαιδευτικοί, δάσκαλοι, επαγγελματίες υγείας κ.λπ.). Ως εκπαιδευτικός οργανισμός, χρησιμοποιούμε διαδραστικές μεθόδους διδασκαλίας και μη τυπικές παιδαγωγικές μεθόδους (εφαρμόζοντας τη λογοτεχνία, το θέατρο, τον αυτοσχεδιασμό, την τέχνη) που προσφέρουν δημιουργικές, προσιτές και παρακινητικές μαθησιακές εμπειρίες. 

Παρόλο που η Elan Interculturel δεν είναι ένας οργανισμός που παρέχει άμεσα μαθήματα γλώσσας, η ένωση έχει συμμετάσχει σε σχεδόν 10 ευρωπαϊκά προγράμματα για την ανάπτυξη δραστηριοτήτων και εργαλείων που εμπλουτίζουν τις παιδαγωγικές αποσκευές των εκπαιδευτικών και παρέχουν υποστήριξη προσαρμοσμένη στις ιδιαιτερότητες του κοινού τους.

www.elaninterculturel.com